O nama

TPOS / TJAR

Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje (TPOS) osnovano je 11.05.2012. godine u Sarajevu, kao partnerska organizacija koalicije za REKOM , s ciljem dokumentovanja dešavanja u ratu od 1992 do 1995.

Misija: Provođenje aktivnosti na unapređenju procesa tranzicijske pravde i izgradnje mira.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 1. Težnja za ostvarivanjem tranzicijske pravde kao jednog od preduslova formiranja demokratskog društva, praćenje njenog progresa, informisanje javnosti o procesu tranzicijske pravde i o njenom značaju za izgradnju mira i kulture sjećanja o ratnim dešavanjima, zasnovane na utvrđenim činjenicama;
 2. Pružanje podrške svim zainteresovanim licima i institucijama radi utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava;
 3. Podrška Inicijativi REKOM za osnivanje regionalne (međudržavne) nezavisne komisije za utvrđivanje i javno iznošenje činjenica o ratnim zločinima;
 4. Pomoć timu zagovarača u Bosni i Hercegovini u procesu pridobijanja javne i političke saglasnosti za osnivanje REKOM-a;
 5. Saradnja sa svim žrtvama i udruženjima žrtava radi pružanja pomoći u ostvarenju njihovih prava i interesa;
 6. Istraživanje i izvještavanje o progresu tranzicijske pravde;
 7. Sistematsko i transparentno praćenje razvoja i djelovanja zvaničnih i nezvaničnih inicijativa u oblasti tranzicijske pravde;
 8. Informisanje javnosti i političara o procesu tranzicijske pravde i o njenom značaju za ostvarenje prava žrtava, za izgradnju demokratskog društva, kulture mira i sjećanja;
 9. Organizovanje konferencija, seminara, treninga, okruglih stolova, javnih tribina, radionica i sličnih aktivnosti na svim nivoima, izdavanje štampanih, elektronskih i video materijala, te akademskih članaka, u vezi ciljeva i djelatnosti Udruženja;
 10. Organizovanje debata o progresu tranzicijske pravde, na kojima bi o svojim dostignućima i problemima govorile organizacije za ljudska prava, udruženja žrtava, predstavnici ministarstava, pravosuđa, policije, obrazovanja, tužioci, sudije i drugi relevantni subjekti;
 11. Učešće u projektima, istraživanjima i sličnim aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu ljudskih prava, a naročito prava žrtava, promovisanje tranzicijske pravde, vladavine prava, razvijanje građanske svijesti i promicanje demokratskih vrijednosti;
 12. Saradnja i razmjena iskustava sa odgovarajućim institucijama, organizacijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini, u drugim zemljama regiona i šire, radi ostvarenja specifičnih ciljeva.