Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH, u saradnji sa partnerskom organizacijom Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu iz Banja Luke, realizuje projekat “Mapiranje logora i mjesta zatočenja u BiH”. Rezultat projekta je narativni opis svih logora i mjesta zatočenja koja su formirana tokom ratnog perioda na području Bosne i Hercegovine.