Dana 12. jula 1995. godine, tri oficira Holandskog bataljona su, na livadi udaljenoj između 80 do 100 metara od „bijele kuće“, pronašli tijela 9 muškaraca u civilnoj odjeći, dobi između 45 do 55 godina. Tijela su im bila topla, a iz rana je curila krv, te su oficiri zaključili da su nedavno ubijeni. Jedan oficir je fotografisao tijela ubijenih muškaraca a drugom je naredio da uzme dokumente koji su ležali u travi. Ipak, u tom trenutku na njih je otvorena vatra od strane srpskih vojnika, pa su, odlučili da odu. Nisu učinili ništa.
Dana 13. jula 1995. godine, četiri naoružana pripadnika VRS, okružila su nenaoružanog muškarca, izvukla ga iz mase izbjeglica koje su čekale evakuaciju iz Potočara i odveli ga iza „bijele kuće“. Natjerali su ga da lice okrene prema zidu, te mu pucali sa razdaljine od oko 3 metra u glavu. Čitavu ovu scenu je posmatrao, Paul Groenewegen, vojnik Holandskog bataljona. Ništa nije učinio.
Istog dana, pripadnici VRS, izdvojili su iz kamiona i autobusa koji su se kretali iz pravca Potočara grupu muškaraca, kojima je naređeno da put nastave pješke te ih odveli u pravcu škole u Lukama. Po dolasku u školu, muškarcima su vezane ruke, a nakon par sati započelo je ispitivanje propraćeno udarcima u glavu. Po završetku ispitivanja, stigao je kamion u koji su ukrcani te odvedeni do napuštene livade u blizini Rašića Gaja. Po izlasku iz kamiona, 7 pripadnika VRS, ubilo je oko 21 nenaoružanog muškaraca.
Istog dana, u jutarnjima satima pripadnici VRS zatočili su između 1500 do 2000 muškaraca koji su se kretali u koloni, na tri lokacije i to: u Konjević Polju, na livadi u Sandićima i na fudbalskom igralištu u Novoj Kasabi. Zatočenici iz Konjević Polja odvedeni su u Bratunac. Pripadnici VRS izdvojili su neke muškarce koji su bili zatočeni na livadi u Sandićima te ih odveli u nepoznatom pravcu. Ranjeni i povrijeđeni su odvedeni u kuću blizu livade gdje su i pogubljeni a preostali zatočenici sa livade u Sandićima i fudbalskog igrališta u Novoj Kasabi premješteni su ili u skladište u Kravici ili u Bratunac. Prilikom izlaska sa fudbalskog igrališta u Novoj Kasabi, zatočenici su htjeli da pokupe stvari koje su imali, no vojnici su im rekli da im više neće biti potrebne.
Istog dana, pripadnici VRS, pogubili su 15 muškaraca na obali rijeke Jadar. Među tim muškarcima, nalazio je jedan dječak dobi između 14 i 15 godina. U skladištu u Kravici ubijeno je između 755 i 1016 muškaraca, čija tijela su pronađena u masovnoj grobnici u Glogovi i s njom povezanim sekundarnim grobnicama. Između 12. i 14. jula u školi „Vuk Karadžić“ u Bratuncu, pripadnici VRS ubili su najmanje 50 muškaraca nesrpske nacionalnosti. Pored navedene škole, pripadnici VRS ubili su jednog mentalno zaostalog muškarca.
Dana 14. jula 1995. godine, pripadnici VRS su iz škole u Orahovcu izveli najmanje 2 muškarca, koje su pogubili po kratkom postupku, a na obližnjoj livadi ubili su najmanje 893 zatočenih muškaraca iz škole u Orahovcu.
Između 14. i 15. jula pripadnici VRS ubili su najmanje 815 muslimana zatočenih u školi u Petkovcima. Istog dana ubijeno je najmanje 815 muškaraca zatočenih u školi u Ročeviću. Na Vojnoj ekonomiji Branjevo ubijeno je između 1000 i 1200 ljudi, dok ih je u Domu Kulture u Pilici ubijeno oko 500.