„Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ovim ekstremistima. Ostali građani, muslimanske i hrvatske nacionalnosti, moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i ...
Read More
Dana 12. jula 1995. godine, tri oficira Holandskog bataljona su, na livadi udaljenoj između 80 do 100 metara od „bijele kuće“, pronašli tijela 9 muškaraca u civilnoj odjeći, dobi između ...
Read More
16. aprila 1993. godine, pripadnici Specijalnog odreda za posebne namjene ARBiH „Zulfikar“ su u selu Trusina ubili 15 civila, te sedam pripadnika HVO-a, dok su ranili četiri osobe uključujući petogodišnju ...
Read More